info@moneypolofinance.mn English
info@moneypolofinance.mn
English
Бүтээгдэхүүн
Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний үндсэн чиглэлүүд
Зээлийн үйлчилгээ
Таны богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулан орон сууц, хашаа байшин, тээврийн хэрэгсэл барьцаалсан 3-5% хүү бүхий зээлийг олгож байна.


Орон сууц барьцаалсан зээл

Зээлийн хэмжээ
30 сая төгрөг
Зээлийн хугацаа
1-12 сар
Зээлийн хүү
3-4%
Үйлчилгээний шимтгэл
1%
Тавигдах шаардлага
 • Барьцаалж буй хөрөнгө нь бусад банк санхүүгийн байгууллагад давхар барьцаалагдаагүй байх
 • Улаанбаатар хотод оршин суудаг байх
 • Бусад банк санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх
 • Зээл төлөх орлогын эх үүсвэртэй байх
Бүрдүүлэх бичиг баримт
 • Харилцагчийн анкет /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • Зээлийн өргөдөл /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • Цээж зураг
 • Иргэний үнэмлэх
 • Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт/ТҮЦ машинаас авах/
 • Барьцаанд тавигдах хөрөнгийн лавлагаа/ТҮЦ машинаас авах/
 • Барьцаанд тавигдах хөрөнгийн бичиг баримтууд
 • Зээл төлөх орлогыг баталгаажуулах баримтууд


Хашаа байшин барьцаалсан зээл

Зээлийн хэмжээ
10 сая төгрөг
Зээлийн хугацаа
1-12 сар
Зээлийн хүү
3-4%
Үйлчилгээний шимтгэл
1%
Тавигдах шаардлага
 • Барьцаалж буй хөрөнгө нь бусад банк санхүүгийн байгууллагад давхар барьцаалагдаагүй байх
 • Улаанбаатар хотод оршин суудаг байх
 • Бусад банк санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх
 • Зээл төлөх орлогын эх үүсвэртэй байх
Бүрдүүлэх бичиг баримт
 • Харилцагчийн анкет /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • Зээлийн өргөдөл /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • Цээж зураг
 • Иргэний үнэмлэх
 • Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт/ТҮЦ машинаас авах/
 • Барьцаанд тавигдах хөрөнгийн лавлагаа/ТҮЦ машинаас авах/
 • Барьцаанд тавигдах хөрөнгийн бичиг баримтууд
 • Зээл төлөх орлогыг баталгаажуулах баримтууд


Тээврийн хэрэгсэл барьцаалсан зээл

Зээлийн хэмжээ
15 сая төгрөг
Зээлийн хугацаа
1-6 сар
Зээлийн хүү
4-5%
Үйлчилгээний шимтгэл
1%
Тавигдах шаардлага
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ НЬ
 • 2007 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн
 • 1 жилээс доош хугацаанд МУ-д явсан
 • Тээврийн хэрэгсэлийн даатгалтай байх
 • Зээл хүсэгчийн өөрийн эзэмшилд байх
ЗЭЭЛДЭГЧ НЬ
 • Улаанбаатар хотод тогтвортой оршин суугч
 • Бусдад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх
 • Зээл төлөх орлогын эх үүсвэртэй байх
Бүрдүүлэх бичиг баримт
 • Харилцагчийн анкет /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • Зээлийн өргөдөл /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • Цээж зураг
 • Иргэний үнэмлэх
 • Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт/ТҮЦ машинаас авах/
 • Тээврийн хэрэгсэлийн гэрчилгээ
 • Тээврийн хэрэгсэлийн түлхүүр 1%
 • Зээл төлөх орлогыг баталгаажуулах баримтууд
Мөнгөн гуйвуулга
Та гадаадад байгаа үр хүүхэд, хамаатан садан, хайртай дотны хүндээ эсвэл бизнесийн түншдээ мөнгө гуйвуулах болон тэднээс мөнгө хүлээн авах хэрэгцээ гарвал MoneyPolo үйлчилгээг сонгоорой. Бид дэлхийн 130 гаруй улсын 400.000 гаруй салбар нэгжээр дамжуулан 15 минутын дотор таны мөнгийг хүлээн авагчид хүргэх болно.
Үйлчилгээний давуу тал
 • Хамгийн бага шимтгэлтэй.
 • 15 минутын хугацаанд гуйвуулгыг хүлээн авагчид хүргэдэг.
 • Доллар, евро, фунт, рубль гэсэн олон валютаар гуйвуулга хийдэг.
 • Гүйлгээний маягт бөглөх шаардлагагүй зөвхөн баримтаа хянаад гарын үсэг зурдаг.
 • Монгол улсын хаанаас ч банкны дансаар дамжуулан гуйвуулга хүлээн авч, илгээж болдог.
 • Unistream, Contact, Golden Crown, Ria, Blizko, Leader, Money exchange, Xpress money, Privat money, Anelik, Faster, Uremit, Intel express, Caspian зэрэг олон улсын мөнгөн гуйвуулгын сүлжээтэй хамтардаг.
Чех, Вьетнам, Турк, Франц, Герман, Австри, Швед, Испани, Бельги, Филиппини, Англи, Армени, Азербайжан, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Гүрж, Молдав, Орос, Тажикстан, Туркменистан, Узбекистан, Украйн, Австрали, Спани, Недарланд, Швейцари улс руу гуйвуулга илгээхэд дараах шимтгэлтэй.
Шилжүүлэх дүн
Шимтгэл - GBP
Шимтгэл - USD
Шимтгэл - EUR
100
£1.20
$1.80
€1.80 - 2.00
250
£2.00
$4.50
€4.50 - 5.00
500
£6.00
$9.00
€9.00 - 10.00
750
£9.00
$13.50
€13.50 - 15.00
1000
£12.00
$18.00
€18.00 - 20.00
1250
£15.00
$22.50
€22.50 - 25.00
1500
£18.00
$27.00
€27.00 - 30.00
2000
£24.00
$36.00
€36.00 - 40.00
2500
£30.00
$45.00
€45.00 - 50.00
3000
£36.00
$54.00
€54.00 - 60.00
3500
£42.00
$63.00
€63.00 - 70.00
4000
£48.00
$72.00
€72.00 - 80.00
5000
£60.00
$90.00
€90.00 - 100.00
5000-с дээш
1.2%
1.8%
1.6% - 2.0%
Орос улс руу рубль валютаар гуйвуулга илгээвэл дараах шимтгэлтэй.
Шилжүүлэх дүн
Шимтгэл
5,000
3.60%
6,000
3.20%
7,000
2.91%
8,000
2.70%
9,000
2.53%
10,000
2.40%
11,000
2.29%
12,000-с дээш
2.20%
Рублиэр карт цэнэглэх үйлчилгээ

ОХУ-ын банкнаас гаргасан бүх төрлийн Мастер, Виза картуудыг рублиэр цэнэглэх боломжтой бөгөөд карт цэнэглэх шимтгэл нь нийт цэнэглэх дүнгийн 1,6%+40 рубль байдаг.
  Үйлчилгээ авах
Мөнгө шилжүүлэх алхам
Үйлчилгээний салбарт очих
Монгол улс дахь MoneyPolo мөнгөн гуйвуулгын салбарт мөнгө илгээгч иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспортын хамт очино.

Гүйлгээний маягт
Гуйвуулга илгээхдээ шилжүүлэх мөнгөн дүнг, шимтгэлийн хамт үйлчилгээний ажилтанд өгч, өөрийн болон гуйвуулга хүлээн авагчийн мэдээллийг хэлж өгнө.


Нууц дугаар
Гуйвуулгын баримтаас нууц дугаар (Transfer number)-ыг харж гуйвуулга хүлээн авагчид мэдэгдэнэ.

Мөнгө хүлээн авах алхам
Нууц дугаар
Та мөнгө илгээж буй хүнээс нууц дугаар (Transfer number) авсан байх шаардлагатай.


Үйлчилгээний салбарт очих
Монгол улс дахь MoneyPolo мөнгөн гуйвуулгын салбарт зөвхөн мөнгө хүлээн авагч нууц дугаарыг иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспортын хамт очино.

Гүйлгээний маягт
Гуйвуулга хүлээн авахдаа гуйвуулгын маягт бөглөхгүй ба өөрийн болон илгээгчийн талаарх мэдээллийг үйлчилгээний ажилтанд хэлж өгнө.
Валют арилжаа
МониПоло ББСБ нь олон улсын зах зээл дээр чөлөөтэй хөрвөдөг USD, EUR, GBP, RUB зэрэг валютаар бэлэн ба бэлэн бус арилжааг өөрийн харилцагчиддаа хамгийн түргэн шуурхай, тухайн үеийн зах зээл дээрх хамгийн сайн ханшаар худалдах худалдан авах үйлчилгээг үзүүлж байна. Мөн валют арилжаа хийхдээ дилерүүдтэй холбогдон хэлцэл хийх боломжтой юм.
Түнш байгууллагууд

Холбоо барих

Утас:
Хаяг:
Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
2-р хороо, Төмөрчний гудамж,
Мөнгөт Шарга оффис, 204 тоот
Имэйл:
Веб:
Хуваарь:
Даваа-Баасан: 09:00-18:00
Бямба: 10:00-15:00
Ням: Амарна
Санал хүсэлт илгээх

Байршил харах